Тема. Тарас Шевченко «За сонцем хмаронька пливе...», «Садок вишневий коло хати...» (Українська література).

Павло Тичина. Майстерність відтворення краси природи в поезіях «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять...» (Українська література).

Тема. Павло Тичина «Блакить мою душу обвіяла...» (Українська література).

Тема. Євгена Гуцало (біографія). Оповідання «Лось» (Українська література).

Тема. Максим Рильський. Основні відомості про поета (Українська література).

«Дощ» «Осінь - маляр із палітрою пишною...»

Тема. Григір Тютюнниик. Оповідання «Дивак» (Українська література).

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням; окличні і неокличні (Українська мова).

Тема. Звертання. Поширені і не поширені (Українська мова).

Тема. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та словосполученнями слів. Виділення вставних слів на письмі комами (Українська мова).

Революція Гідності (Історія).

Значення води у природі. Використання води людиною (Природознавство)

Різноманітність організмів.Рослин. Тварини. Різноманітість тварин. (Природознавство)

Гриби і бактерії. (Природознавство)

Отруйні рослини, тварини, гриби. Практичне заняття #7. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.(Природознавство)

Визначення організмів за визначниками . Практичне заняття #8 Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників. (Природознавство)

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. Різноманітність середовищ життя. (Природознавство)

Наземно-повітряне середовище життя організмів і пристосуванняорганізмів.(Природознавство)

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді. (Природознавство)

Грунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у грунті. (Природознавство)

Множення десяткових дробів (Математика).

Ділення десяткових дробів на натуральне число (Математика).

Ділення десяткових дробів на десятковий дріб (Математика).

Хобі (Німецька мова)

Котра година? (Німецька мова)

У вихідні (Німецька мова)

Кiлькiсть переглядiв: 34

Коментарi